Zylinderköpfe - Elzbachtal e.V.

Name: Otto und Monika

Motorrad: Kawasaki ZXR 1200